نبرد الف‌ها و سائورون

(تغییرمسیر از جنگ الف‌ها و سائورون)
از دانشنامه والیمار
جنگ قبلی: نبردهای بلریاند
جنگ بعدی: نبرد آخرین اتحاد
نبرد الف‌ها و سائورون
Eregion-map.gif
آغاز: ۱۶۹۳ د.دپایان: ۱۷۰۱ د.د
مکان: اریادور
نتیجه: نابودی اره‌گیون، شکست سائورون و فرار از اریادور
نبردهای عمده: سقوط اره‌گیون، محاصره اول ایملادریس و نبرد گواتلو
طرف‌های نبرد
الف‌های نولدور و سیندار، نومه‌نوریان و دورف‌های خاندان دوریناورک‌ها، مردمان شرور، و دیگر مخلوقات سائورون
فرماندهان
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
گیل-گالاد
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
کله‌بریمبور
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
الروند
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
سائورون

نبرد الف‌ها و سائورون نبردی بزرگ بود که در دوران دوم روی داد.

شروع جنگ

برای سالهای متمادی نومه‌نوریان کشتی‌های خود را به لیندون می‌آوردند جاییکه مورد استقبال الف‌ها قرار می‌گرفتند. اما زمانیکه گیل-گالاد از اینکه سائورون امکان اعلام علنی جنگ به اریادور را دارد، احساس هراس کرد، پیامهایی را به نومه‌نور فرستاد؛ و در سواحل لیندون نومه‌نوریان شروع به احداث استحکامات و تجهیزات دفاعی نمودند. زمانیکه سائورون در سال ۱۶۹۵ به اریادور حمله برد، گیل-گالاد از نومه‌نور درخواست کمک نمود. پس از آن پادشاه تار-میناستیر ارتش دریایی عظیمی را گسیل داشت، اما در این کار تأخیر نمود و تنوانستند تا سال ۱۷۰۰ به سواحل برسند.

تا آن زمان تمام اریادور تحت کنترل سائورون در آمد، و تنها سرزمین محاصره شده ایملادریس (ریوندل) سالم ماند، و توانست خود را به مرز رودخانه لون برساند. زمانیکه اوست-این-ادیل به تصرف در آمد کله‌بریمبور به اسارت درآمد و بعدها توسط سائورون اعدام شد. او نیروهای بیشتری را طلب کرد که از سمت جنوب شرقی به سمت او می‌آمدند و در اندوایت در گذرگاه تارباد به هم رسیدند. گیل-گالاد و نومه‌نوریان رودخانه لون را در اختیار داشتند و به زحمت توانسته بودند از بندرگاه خاکستری دفاع کنند، تا اینکه سرانجام ارتش بزرگ تار-میناستیر فرا رسید. نیروهای سائورون با صدمات زیاد مجبور به عقب نشینی گشتند. دریادار ارشد کیریاتور بخشی از کشتی‌هایش را به قسمت‌های جنوبی فرستاد تا آنجا لنگر بیاندازند.

سائورون پس از قتل عامی شدید در سارن فورد مجبور به عقب نشینی به سمت جنوب شرقی شد؛ اگرچه در تارباد او نیروهایش را دوباره تجهیز نمود اما ناگهان گروهی از نومه‌نوریان را در پشت ارتشش مشاهده نمود، همان یگانی از نیروهای کیریاتور که در دهانه گواتلو ساکن شده بودند جاییکه بندر کوچک وینیالونده قرار داشت.

نبرد گواتلو

در این نبرد سائورون به طور کلی شکست خورد و به سختی توانست خود را از مهلکه نجات دهد. باقیمانده ارتش او در بخش شرقی کاله‌ناردون تار و مار شدند و تنها با یک محافظ توانست به جاییکه بعدها داگورلد نام گرفت فرار کند. در آنجا او خسته و درمانده توانست به موردور بازگردد و سوگند انتقام از نومه‌نور را یاد کند. نیروهایی که ایملادریس را محاصره کردند بین ارتش الروند و گیل-گالاد گیر افتادند و به کلی نابود گشتند. اریادور به طور کامل از لوث وجود دشمنان پاک شد اما ویرانی‌های عضیمی از این نبرد بر جای ماند.