تالیون

(تغییرمسیر از ثابت قدم)
از دانشنامه والیمار

تالیون کلمه‌ای سینداری است به معنای "قدرتمند٬ بی پروا٬ ثابت قدم" و در زبان نولدورین به معنای "قهرمان و مرد بی پروا" می‌باشد.

به عنوان نام