تورین (ابهام‌زدایی)

از دانشنامه والیمار

واژه "تورین" به چند شخصیت در داستان‌های تالکین اشاره دارد:

دورف‌ها

انسان‌ها