تورامبار (تورین)

از دانشنامه والیمار

لقبی به معنای" ارباب تقدیر" که تورین تورامبار (به زبان انگلیسی: Túrin Turambar) به اعتراض از نفرین مورگوت بر خاندانش به خود داد.