توئور

از دانشنامه والیمار

توئور (به زبان انگلیسی: Tuor) پسر هوئور و ریان بود. او راالف‌های خاکستری در میت‌ریم پرورش دادند.

او در مقام قاصد اولمو وارد گوندولین شد. با ایدریل دخت تورگون پیوند زناشویی بست و با و پسرشان ائارندیل از نابودی شهر گریخت و با کشتی خود ائاررامه به غرب بادبان کشید.

او پسر عموی تورین تورامبار بود.

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این نوشتار از كتاب سیلماریلیون خُرد است. با گسترش آن به دانشنامهٔ والیمار کمک کنید.''