تنگل

از دانشنامه والیمار
گرام
روهیریم
زندگی‌نامه
زادروز۲۹۰۵ د.س.
سلطنت۲۷ سال
مرگ۲۹۸۰ د.س.
سن۷۵ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینفنگل
فرزندانتئودن و تئودوین

تنگل (به زبان انگلیسی: Thengel) شانزدهمین پادشاه روهان و تنها پسر فنگل بود که بعد از درگذشت پدرش در سال ۲۹۵۳ د.س به حکومت رسید. فنگل پادشاهی نالایق و حریص بود و همین باعث شد تنگل روهان را ترک کرده و در گاندور به همراه خانواده مادرش زندگی کند. پس از مدتی او با مورون اهل لوسارانخ از لوسارانچ ازدواج کرد و آنها نهایتا صاحب پنج فرزند شدند. تنها پسرشان تئودن (دومین فرزندشان) در سال ۲۹۴۳ و یکی از دخترانشان بنام تئودوین ( مادر ائومر و ائووین) در سال ۲۹۶۳ بدنیا آمدند. پس از مرگ فنگل در سال ۲۹۵۳، به درخواست مقامات، تنگل به روهان بازگشت و با بی میلی بر تخت پادشاهی تکیه زد. در دوران حکمومت وی، یکی از اهالی شمال که خودش را تورونگیل معرفی کرده بود وارد خدمه او شد و چندین بار در تاخت و تازهای او شرکت کرد. سارومان نیز آیزنگارد را در اختیار گرفت و شروع به مرمت آن کرد. تنگل در دوران اقامت در گاندور زبان سیندارین را فراگرفته بود و در خانواده او زبان‌های سیندارین و وستورن رواج داشت. او و جانشینانش به زبان روهیریک سخن نمی‌گفتند.

جستار‌های وابسته


تنگل به معنی "پادشاه، ارباب" می‌باشد.

سلف:
فنگل
شانزدهمین پادشاه روهان
از ۲۹۵۳ تا ۲۹۸۰ دوران سوم
جانشین:
تئودن