تاتیار

از دانشنامه والیمار

تاتیار (به زبان انگلیسی: Tatyar) نام اصلی قوم نولدور پیش از سفر بزرگ است. نام قوم به معنای "دومین‌ها" است که از نام پدر قوم یعنی تاتا گرفته شده است. تاتا دومین الفی بود که در کوئیوینن از خواب بیدار شد.

در کوئیوینن آنها ۵۶ نفر از ۱۴۴ نفر الف ابتدایی را تشکیل می دادند. نیمی از آنان فینوه را دنبال کرده و نولدور شدند و بقیه باقی ماندند. اقوام ابتدایی دیگر، مینیار یا "اولین‌ها" و نلیار یا "سومین‌ها" بودند که به ترتیب به نام پدرانشان یعنی ایمین یا "اول" و انل یا "سوم" اشاره دارد.

ائول یکی از تاتیا بود و به شدت از نولدوها نفرت داشت.


منابع