بورومیر (کارگزار گاندور)

از دانشنامه والیمار
نام ِ بورومیر به بیش از یک شخصیت، وسیله یا مفهوم بر‌میگردد. برای دیدن بقیهٔ معانی بورومیر (ابهام‌زدایی) را نگاه کنید.
بورومیر
گاندوریان
زندگی‌نامه
زادروز۲۴۱۰ دوران سوم
سلطنتگاندور
مرگ۲۴۸۹ دوران سوم
سن۷۹ سال
حزبکارگزار
زبان مورد علاقهوسترون، سینداری
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدیندنه‌تور اول
خواهر و برادردو خواهر بزرگتر
فرزندانکیریون

یازدهمین کارگزار گاندور. بورومیر در سال ۲۴۱۰ دوران سوم بدنیا آمد و دو خواهر بزرگتر نیز داشت. پدر آن‌ها دنه‌تور اول بود. بورومیر فرمانروایی، توانا و با‌افتخار بود.

در سال ۲۴۷۵، اوروک‌-های‌ها به فرماندهی نزگول به ایتیلین حمله کردند. یوروک‌ها اوزگیلیات را تسخیر کردند و پل بزرگی که بر روی آندویین قرار داشت را نابود کردند. بورومیر و سپاهش آن‌ها را شکست دادند و به موردور فراری دادند. آن‌ها ایتیلین را بازپس گرفتند حال آنکه اوزگیلیات ویران شده بود و خالی از سکنه ماند. بورومیر جنگجویی بزرگ بود، حتی ارباب نزگول‌ها نیز از او ترس داشت، ولی در هنگام نبرد بورومیر توسط یکی از نزگول‌ها زخمی شد.

زخم مورگول برای بورومیر رنج فراوان به همراه داشت و باعث شد طول عمرش کاهش یابد. او در سال ۲۴۷۷ کارگزار گاندور شد و تا روز مرگش در سال ۲۴۸۹ تنها ۱۲ سال فرمانروایی کرد. پس از او، پسرش، کیریون، کارگزار گاندور شد.

ریشه‌یابی نام‌ها

کلمهٔ «بور» به معنی «تحمل» است. «بورون» به معنای «ثابت قدم، قابل اعتماد» است و «میر» به معنی «جواهر، گنج، چیز ارزشمند» است.

منابع

این مقاله ترجمهٔ مقاله مربوطه در یکی از وب‌گاه‌های‌ زیر است.


سلف:
دنه‌تور اول
یازدهمین کارگزار گاندور
۲۴۷۷ - ۲۴۸۹ د.س
جانشین:
کیریون