بورومیر لدرس

از دانشنامه والیمار
بورمیر
انسان
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القاب ارباب لادروس
زادروز ۳۳۸ د.ا
مرگ ۴۳۲ د.ا
سن ۹۴ سال
خاندان اداین ، خاندان بئور
اطلاعات شخصی
جنسیت مرد
والدین بورون
خواهر و برادر بله‌گور
فرزندان بره‌گور ، آندرت و بریل

بورومیر (به زبان انگلیسی: Boromir) فرزند بورون و از نوادگان بئور پیر و یکی از رهبران این خاندان می باشد. او اولین ارباب لادروس در دورتونیون نیز است.

بورمیر پدر بره‌گور ، آندرت و بریل نیز می باشد. بورومیر بعدی که از کارگزاران گاندور می باشد، به اقتباس از او نام گذاری شده است.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
بئور پیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
باران
 
 
 
بلن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بورون
 
بارانور
 
بلدیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بورومیربله‌گوربرگ
 
بلمیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بره‌گور
 
آندرت
 
بریل


سلف:
بورون
چهارمین رئیس خاندان بئور جانشین:
هیچ کس


سلف:
هیچ کس
اولین ارباب لادروس جانشین:
بره‌گور


منابع

«Boromir of Ladros». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ 5 آگوست 2010.