به‌لت

از دانشنامه والیمار
به‌لت
انسان
زندگی‌نامه
زادروز ۴۱۷ د.ا
مرگ ؟
خاندان اداین ، خاندان بئور
اطلاعات شخصی
جنسیت زن
والدین بره‌گولاس
خواهر و برادر بله‌گوند ، باراگوند

به‌لت (به زبان انگلیسی: Beleth) بزرگترین فرزند و تنها دختر بره‌گولاس، پسر بره‌گور از خاندان بئور است. نواده دور وی در دوران دوم بره‌‎گار پدر ارندیس ملکه نومه‌نور می‌باشد.


شجره نامه

 
 
 
 
 
 
بره‌گولاس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به‌لت
 
باراگوند
 
 
 
 
 
بله‌گوند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مورون
 
هورین
 
ریان
 
هور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تورین تورامبار
 
 
 
 
 
تور
 
 
بره‌گار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ارندیس