بلدیس

از دانشنامه والیمار
بلدیس
انسان
زندگی‌نامه
زادروز 411 د.ا
مرگ ؟
سن ؟
خاندان اداین ، خاندان بئور
اطلاعات شخصی
جنسیت زن
والدین آراخون ، برگیل
خواهر و برادر براندیر پسر آراخون
همسر هاندیر
فرزندان براندیر

بلدیس (به زبان انگلیسی: Beldis) دومین فرزند آراخون و برگیل از خاندان بئور بود. او در سال 411 د.ا به دنیا آمد. وی با هاندیر ارباب هالادین ازدواج کرد و حاصل این ازدواج پسر بود با نام براندیر لنگ. 
 
آراخون
 
برگیل
 
هالدیر
 
گلوره‌دل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
براندیر
 
بلدیس
 
 
 
هاندیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
براندیر