بلای جان گلائرونگ

از دانشنامه والیمار

بلای جان گلائرونگ (به زبان انگلیسی: DAGNIR GLAURUNGA) لقبی که به تورین داده شد و بر سنگ قبرش بعد از کشتن گلائرونگ اژدها، به زبان الفی نوشته شد، داگنیر گلائورونگا.