بریتومبار

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
بریتومبار
مشخصات ظاهری
نوعشهر / بندرگاه
مکانغرب بلریاند
ساکنینفالاتریم
قلمرو (ها)فالاس
مشخصات کلی
اتفاقاتسقوط فالاس

بریتومبار (به زبان انگلیسی: Brithombar) غربی ترین بندرگاه از دو بندرگاه فالاس بود که در دهانه رودخانه بریتون واقع شده بود. الف‌های فالاتریم ساکنان آن بودند تا اینکه در اواخر دوران اول به دست نیروهای مورگوت از میان رفت.

این شهر دوران آرامی را سپری می‌کرد تا اینکه نیروهای مورگوت در خلال اولین نبرد بلریاند آنرا محاصره کردند. الف‌های نارگوتروند پس از بازگشت نولدور این شهر را در سال ۶۵ دوران اول تجهیز و مستحکم نمودند. اگلارست و شهر همتایش بریتومبار تا سال ۴۷۳ دوران اول پابرجا بودند تا اینکه نیروهای شرور مورگوت پس از نبرد نیرنائت آرنوئدیاد آنها را با خاک یکسان کردند.

ریشه یابی نام

بریتومبار از نام رود بریتون که در نزدیکی این شهر در جریان بود گرفته شده است و معنای آن نیز "رودی پر از ریگ" است.