برگ

از دانشنامه والیمار
برگ
انسان
زندگی‌نامه
زادروز ۳۴۰ د.ا
مرگ ؟
سن ؟
خاندان اداین ، خاندان بئور
اطلاعات شخصی
جنسیت مرد
قد معمولی
والدین بارانور

برگ (به زبان انگلیسی: Bereg) نتیجه بئور پیر بود که ناآرامی های انسان‌‌ها در اردوگاه هایشان در استولاد را رهبری می کرد. در سال 365 د.ا او تعداد زیادی از مردم خاندان بئور را وادار ساخت تا به سمت بلریاند در جنوب نقل مکان کنند.

پیروان او به احتمال زیاد به اریادور رسیده و با مردم اولیه نومه‌نور آمیخته شدند.


شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
بئور پیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
باران
 
 
 
بلن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بورون
 
بارانور
 
بلدیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بورومیربله‌گوربرگ
 
بلمیر


منابع

«بلن». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ 29 ژوئن 2010.