بره‌گور

از دانشنامه والیمار
بره‌گور
انسان
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القاب دومین ارباب لادروس
زادروز ۳۵۹ د.ا
مرگ ۴۴۸ د.ا
سن ۸۹ سال
خاندان اداین ، خاندان بئور
اطلاعات شخصی
جنسیت مرد
والدین بورومیر
خواهر و برادر آندرت و بریل
فرزندان برگیل ، هیرون ، بره‌گولاس ، گیلون و باراهیر

بره‌گور (به زبان انگلیسی: Bregor) فرزند بورومیر از نوادگان بئور پیر و یکی از رهبران این خاندان می باشد. او بعد از پدرش دومین ارباب لادروس در دورتونیون نیز است.

بره‌گور پدر برگیل ، هیرون ، بره‌گولاس ، گیلون و باراهیر و نیز پدربزرگ برن ارخامیون نیز می باشد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بئور پیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
باران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بلن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بورون
 
 
 
 
 
بارانور
 
 
 
 
 
 
 
بلدیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بورومیر
 
بله‌گور
 
برگ
 
 
 
 
 
 
 
بلمیر
 
آدانل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بره‌گور
 
آندرت
 
بریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراخون
 
برگیل
 
هیرون
 
بره‌گولاس
 
گیلون
 
باراهیر
 
املدیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
براندیر
 
بلدیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برن
ارخامیون
 
لوتین
 


سلف:
بورومیر
دومین ارباب لادروس جانشین:
بره‌گولاس


منابع

«Bregor». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ 16 ژوئن 2010.