برن (کارگزار گاندور)

از دانشنامه والیمار
نام ِ برن به بیش از یک شخصیت، وسیله یا مفهوم بر‌میگردد. برای دیدن بقیهٔ معانی برن (ابهام‌زدایی) را نگاه کنید.
برن
گاندوریان
زندگی‌نامه
زادروز۲۶۵۵ دوران سوم
سلطنتگاندور
مرگ۲۷۶۳ دوران سوم
سن۱۰۸ سال
حزبکارگزار
زبان مورد علاقهوسترون
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدیناگالموت
فرزندانبره‌گوند

برن نوزدهمین کارگزار گاندور بود. وی در سال ۲۷۴۳ جانشین پدرش اگالموت شد.

تاریخچه

برن بخش اعظمی از دوران سلطنتش را صرف مبارزه با دزدان دریایی اومبار در جنوب گاندور کرد٬ زیرا این منطقه توسط سه ناوگان بزرگ از اومبار و هاراد مورد تهاجم قرار گرفته بود. در دوران زمستان طولانی٬ روهان از سوی دونلندینگ‌ها مورد حمله قرار گرفت٬ اما به این دلیل که هر دو قلمرو زیر فشار حملات بودند٬ نتوانستند به یکدیگر کمک کنند. بنابراین زمانیکه سارومان ناگهان ظاهر شد و درخواست سکونت در آیزنگارد را مطرح کرد٬ برن با آغوش باز پذیرفت و کلید اورتانک را به جادوگر تحویل داد.

بره‌گوند پس از مرگش در سال ۲۷۶۳ جای خود را به پسرش بره‌گوند داد.

منابع

«Beren_(Steward_of_Gondor)». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۰.


سلف:
اگالموت
نوزدهمین کارگزار گاندور
۲۷۴۳ - ۲۷۶۳ د.س
جانشین:
بره‌گوند