بالخوت‌ها

از دانشنامه والیمار

بالخوت‌ها قبیله‌ای از ایسترلینگ‌ها بودند که تحت فرمان دول گولدور فعالیت می‌کردند. آنان در سرزمین رووانیون که در جنوب شرقی جنگل‌های میرک‌وود بود زندگی می‌کردند. مدت‌ها قبل، رهبران آنها با گاندور دوست بودند (حتی الداکار زمانیکه به دنبال پدرش رومنداکیل دوم بود در آنجا برای مدتی زندگی کرد). با این وجود در سال ۲۵۱۰ دوران سوم، آنان با کمک اورک‌ها حمله‌ای را به کاله‌ناردون، سرزمینی کوچک در شمال گاندور، ترتیب دادند. پس از عقب راندن ارتش شمالی گاندور، آنان مورد حمله ائورل و ائوتئود قرار گرفتند. بالخوت‌ها هیچ شباهتی با مردمان ائوتئود نداشتند و یکی پس از دیگری شکار شدند و از بین رفتند. به دنبال این کار برحسته، کیریون سرزمین کاله‌ناردون را به ائورل و مردمانش هدیه داد که بعدها شهروندان گاندوری آن را ریدرمارک یا روهان نام نهادند.