بالار

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
جزیره بالار
مشخصات ظاهری
نوعجزیره
مکانجنوب غربی خلیج بالار
ساکنینالدار، اداین
مشخصات کلی

جزیره بالار اردوگاه پناهندگان الدار و اداین‌های بلریاند بود.

این جزیره در خلیج بزرگ بالار در جنوب بلریاند واقع شده بود و طبق افسانه ها دماغه شمالی جزیره تول اریسئا می باشد که هنگامیکه اولمو در حال حرکت دادن جزیره بود از آن جدا شد. پیش از داگور براگولاخ، تورگون از گوندولین برج دیده بانی را در جزیره قرار داده بود که از آنجا پیغام رسانانی را به سمت آمان گسیل می داشت، اما از میان تمام آن پیغام رسانان تنها یک الف به نام وورونوه به سرزمین میانه بازگشت.

پس از نابودی فالاس، جزیره بالار تبدیل به مأمن و منزلگاه نجات یافتگان بندرگاه‌های فالاس که تحت رهبری کیردان بودند شد. دو اردوگاه پناهندگان ارتباط نزدیکی با هم داشتند، و کیردان به ائارندیل در ساختن کشتی وینگیلوت کمک کرد. ائارندیل بوسیله این کشتی توانست والینور را یافته و از والار درخواست کمک کند.

در خلال نبرد خشم، بسیاری از الف‌های سیندار و برخی از الف‌های نولدور در جزیره بالار اردوگاه زنده و پس از نبرد برخی از نجات یافتگان در آنجا جمع شدند. از آنجا بود که بسیاری به لیندون رفتند تا اینکه الف‌ها اجازه ورود به والینور را پیدا کرده و اداین نیز وارد جزیره تازه از آب سر بر آورده نومه‌نور شدند.

جزیره بالار
دهانه‌های سیریون، نیم‌بره‌تیل دماغه بالار، فالاس، آروه‌نین
تائور-ایم-دوینات
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
تائور-ایم-دوینات