باسو بوفین

از دانشنامه والیمار
باسو بوفین
هابیت
اطلاعات شخصی
تاریخ تولد۲۷۶۹ د.س.
تاریخ مرگ۲۷۹۵ د.س.
والدینبافو بوفین و ایوی گودایناف
جایگاهشایر
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد

باسو بوفین دومین فرزند بافو بوفین و ایوی گودایناف بود. خواهر و برادران او بریلا، بوسکو و بریفو نام داشتند.