بارلی‌من باتربار

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
بارلی‌من باتربار،‌ اثر جان هو

بارلی‌من باتربار (به زبان انگلیسی: Barliman Butterbur) (اواخر دوران سوم - اوائل دوران چهارم) صاحب میهمانخانه ای بنام اسبچه راهوار در بری بود.

تاریخچه

اینطور که گفته شده بارلی‌من حافظه‌ی ضعیفی داشته است و به قول خودش "هر چیزی که وارد سرش میشود دیگری را بیرون می اندازد". او فراموش کرد نامه‌ی گندالف را برای فرودو بفرستد که در نتیجه باعث شد فرودو از وضعیت گندالف بی خبر باشد و سفرش را خیلی دیرتر از آنچه که در نامه مشخص شده بود آغاز کند. او زمانی که فرودو و همراهانش برای اقامت در میهمانخانه به آنجا آمدند، موضوع نامه را به خاطر آورد و آن را به فرودو داد.

زمانی که گندالف به اسبچه راهوار آمد، بسیار از فراموش‌ کاری بارلی‌من خشمگین شد، اما بسرعت بعد از اینکه فهمید هابیت ها هنوز زنده هستند، او را بخشید.

بعد از جنگ حلقه بارلی‌من از اینکه فهمید استرایدر، مشتری سابق اسبچه راهوار، به پادشاهی گاندور و آرنور رسیده، بسیار متحیر شد.

بارلی‌من یک انسان بود، اما بخاطر اینکه در بری هابیت ها و انسان ها باهم زندگی می کردند، او دو خدمه‌ی هابیت داشت: باب، که در اسطبل‌ها کار می کرد و ناب، که خدمتکار میهمانخانه بود.

منابع

این مقاله ترجمهٔ مقاله مربوطه در یکی از وب‌گاه‌های‌ زیر است.