ریوندل

(تغییرمسیر از ایملادریس)
از دانشنامه والیمار

ریوندل در شرق کوه های مه آلود واقع بود. آن را ایملادریس نیز می نامیدند و محل اقامت لرد الروند حامل حلقه ی ویلیا بود.

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این نوشتار خُرد است. با گسترش آن به دانشنامهٔ والیمار کمک کنید.