ایملاخ

از دانشنامه والیمار
ماراخ
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هادور
القاببزرگ خاندان
تاریخ و محل تولد۳۰۰ د.ا
قلمرواستولاد
والدینماراخ
فرزندانآملاخ
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد
رنگ موبلوند

ایملاخ (به زبان انگلیسی: Imlach) پسر ماراخ بنیانگذار خاندان ماراخ و برادر کوچکتر مالاخ بود. تاریخ در مورد او چیزی عنوان نمی‌کند به غیر از اینکه پسر وی آملاخ جزو اربابان این خاندان در استولاد بود.

شجره‌نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماراخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زیمراهین
 
مالاخ
 
ایملاخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بلمیر
 
آدانل
 
ماگور
 
آملاخ