اگلارست

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
اگلارست
مشخصات ظاهری
نوعشهر / بندرگاه
مکانغرب بلریاند
ساکنینفالاتریم
قلمرو (ها)فالاس
مشخصات کلی
اتفاقاتسقوط فالاس

اگلارست (به زبان انگلیسی: Eglarest) جنوبی ترین بندرگاه از دو بندرگاه فالاس بود که در دهانه رودخانه ننینگ در سواحل غربی بلریاند واقع شده بود. بندرگاه شمالی بریتومبار نام داشت. این دو لنگرگاه در سال‌های درختان توسط کیردان کشتی ساز کشف شد و تا اواخر دوران اول پابرجا ماندند.

این شهر دوران آرامی را سپری می‌کرد تا اینکه نیروهای مورگوت در خلال اولین نبرد بلریاند آنرا محاصره کردند. الف‌های نارگوتروند پس از بازگشت نولدور این شهر را در سال ۶۵ دوران اول تجهیز و مستحکم نمودند. اگلارست و شهر همتایش بریتومبار تا سال ۴۷۳ دوران اول پابرجا بودند تا اینکه نیروهای شرور مورگوت آنها را با خاک یکسان کردند.