اوسیریاند

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
اوسیریاند
اطلاعات سیاسی
وجه تسمیهسرزمین هفت رودخانه
رهبردنه‌تور از ناندور
اطلاعات اجتماعی
پایتختندارد
زبان‌هاناندوری
مکانمنتهی الیه شرقی بلریاند
جمعیتناندور (لای‌کوئندی)
اطلاعات تاریخی
ایجاد شده توسطاقوام تله‌ری که از ادامه سفر بزرگ سر باز زدند.
تاریخ تاسیسدوران اول
تاریخ ازهم پاشیدنپس از نبرد خشم

اوسیریاند منظقه ای در شرق بلریاند بود.

تاریخچه

در دوران اول، سرزمینی سبز و خرم، پر از درخت و به جمعیتی محدود در منتهی الیه شرقی بلریاند و در کوهپایه‌های غربی کوهستان آبی وجود داشت که سیندار آنرا اوسیریاند یا "سرزمین هفت رودخانه" می نامیدند.

در اوایل دوران اول پیش از طلوع ماه، بخشی از الف‌های تله‌ری که ناندور نامیده می شدند تحت رهبری دنه‌تور وارد اوسیریاند شدند و با اجازه تینگول امکان اقامت در آنجا را پیدا کردند. این گروه از الف‌های ناندور را الف‌های سبز نیز می نامند.

پس از اینکه رهبرشان دنه‌تور در حمله‌ای از سوی اورک‌ها کشته شد، الف‌های سبز هیچ رهبر دیگری را انتخاب نکردند و بسیاری از آنها به دوریات مهاجرت نمودند.


جغرافیای طبیعی

سرزمین هفت رودخانه به این دلیل نامیده شده است که رود گلیون و ریزابه‌هایش این سرزمین را سیراب می کنند. این هفت رودخانه از شمال به جنوب به ترتیب عبارتند از:

1. رودخانه گلیون
2. رودخانه آسکار یا لات‌لوریل
3. رودخانه تالوس
4. رودخانه لگولین
5. رودخانه بریل‌تور
6. رودخانه دویل‌ون
7. رودخانه آدورانت با جزیره تول گالن

در شمال اوسیریاند، سرزمین تار‌گلیون و در جنوب رودخانه آدورانت دور فیرن-ای-خوینار واقع است. در امتداد سواحل شمالی رود آسکار جاده‌ای دورفی به سمت نوگرود قرار دارد.

اسامی و وجه تسمیه

اوسیریاند در زبان سینداری به معنای "سرزمین هفت رودخانه" و یا "سرزمین هفت جریان" می باشد.

نام‌های اولیه که تالکین برای این محل انتخاب کرده بود عبارت اند از: اوسیریانده، آساریاد و اوسیریات
اوسیریاند
نوگرود تارگلیون آمون ارب
تائور-ایم-دوینات
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
تائور-ایم-دوینات
دور فیرن-ای-خوینار


منابع

«Ossiriand». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ 17 آیان 1389.