اورودرت (کارگزار گاندور)

از دانشنامه والیمار
این مقاله در مورد اکته‌لیون کارگزار گاندور می باشد. برای دیدن پادشاه الف‌ها ، اورودرت را نگاه کنید.
اورودرت
گاندوریان
زندگی‌نامه
زادروز۲۵۷۶ دوران سوم
سلطنتگاندور
مرگ۲۶۸۵ دوران سوم
سن۱۰۹ سال
حزبکارگزار
زبان مورد علاقهوسترون
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینبلک‌تور اول
فرزنداناکته‌لیون اول

اورودرت شانزدهمین کارگزار گاندور بود. وی در سال ۲۶۵۵ جانشین پدرش بلک‌تور اول شد.

تاریخچه

اورودرت نام خود را از ارباب الف‌ها در دوران اول گرفته‌است. بسیاری از کارگزاران گاندور نام خود را از شخصیت‌های افسانه‌ای و کهن دوران اول اقتباس کرده‌اند.

اورودرت در سال ۲۶۸۵ جای خود را به پسرش اکته‌لیون اول‌ داد.

منابع

«Orodreth_(Steward_of_Gondor)». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۰.


سلف:
بلک‌تور اول
شانزدهمین کارگزار گاندور
۲۶۵۵ - ۲۶۸۵ د.س
جانشین:
اکته‌لیون اول