الگو:کاربر فالماری

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این کاربر همانند فالماری دلبسته دریاست!