الگو:کاربر دیوان‌سالار

از دانشنامه والیمار
د این کاربر دیوان‌سالار دانش‌نامه است