الگو:کاربر الف

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این کاربر یک الف است!