الگو:جعبه اطلاعات فالماری

از دانشنامه والیمار
{{{تصویر}}}
{{{نام}}}
فالماری / فالاس
زندگی‌نامه
نام کوئنیایی{{{نام کوئنیایی}}}
عناوین{{{عناوین}}}
تاریخ و محل تولد{{{تولد}}}
قلمرو{{{قلمرو}}}
مرگ{{{مرگ}}}
سن در هنگام مرگ{{{سن}}}
اطلاعات شخصی
جنسیت{{{جنسیت}}}
والدین{{{والدین}}}
همسر{{{همسر}}}
فرزندان{{{فرزندان}}}
رنگ مو{{{رنگ مو}}}


نحوهٔ استفاده

{{جعبه اطلاعات فالماری
| تصویر=
| نام=
| نام کوئنیایی=
| عناوین=
| تولد=
| قلمرو=
| مرگ=
| سن=
| جنسیت=
| والدین=
| همسر=
| فرزندان=
| رنگ مو=
|}}