الگو:به انگلیسی

(تغییرمسیر از الگو:انگلیسی)
از دانشنامه والیمار

(به زبان انگلیسی: {{{1}}})