الگو:ابهام-اضافه

از دانشنامه والیمار
نام ِ {{{1}}} به بیش از یک شخصیت، وسیله یا مفهوم بر‌میگردد. برای دیدن بقیهٔ معانی {{{2}}} را نگاه کنید.

نحوهٔ استفاده

{{ابهام-اضافه|1|2}}
در 1، نام اصلی صفحه را بنویسید. در 2، صفحهٔ ابهام‌زدایی را بنویسید.