الف‌هلم

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
الف‌هلم
روهیریم
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القابارتشبد مارک شرقی
زادروزنامشخص
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد

الف‌هلم (به زبان انگلیسی: Elfhelm) یکی از لردهای روهان بود که در زمان شاه تئودن فرماندهی پادگان ادوراس را بر عهده داشت، و هنگام حکومت شاه ائومر مقام ارتشبد مارک شرقی به او داده شد.

تاریخچه

در سال ۳۰۱۴ د.س. شاه تئودن تحت نفوذ یکی از مشاوران خائنش بنام گریما مارزبان قرار گرفت، و با شنیدن حرف‌های او به تمام یارانش از جمله الف‌هلم بدبین شد. زمانی که سارومان از وضعیت آشفتهٔ شاه استفاده کرد و آشکارا به جنگ با روهان پرداخت، تئودرد پسر شاه، فرماندهی نیروهای روهان را بر عهده گرفت.

هنگام اولین نبرد گدار آیزن در ۲۵ فوریه، تئودرد پیغامی به ادوراس فرستاد و درخواست کمک کرد. الف‌هلم گروهی را با خود به گدار آیزن برد، اما وقتی که رسید تئودرد با جراحتی شدید در آستانهٔ مرگ بود و گریم‌بولد از او در برابر مهاجمان دفاع می‌کرد. الف‌هلم و گریم‌بولد باقیماندهٔ نیروهای سارومان را عقب راندند، و بدین‌گونه اولین نبرد پایان یافت.

ارکن‌برند فرماندهی نیروهای مارک غربی را به گریم‌بولد سپرد، و الف‌هلم بعنوان فرماندهٔ نیروهای ادوراس باقی ماند. آن دو می بایست برای حرکت بعدی نیروهایشان برنامه‌ریزی می‌کردند. الف‌هلم معتقد بود باید گدار آیزن را ترک کرده و نیروها را در شرق رودخانه مستقر کنند، تا بدین‌گونه مانع از حمله سارومان به فولد شرقی شوند، و راه را برای مدافعان در راه گودی‌هلم، امن سازند. آن‌ها تصمیم گرفتند در حالی که الف‌هلم نیروهایش را در شرق رودخانه مستقر می کند، گریم‌بولد برای محافظت از گدار باقی بماند.

زمان دومین نبرد گدار آیزن در ۲ مارس، سارومان ارتشی عظیم ده هزار نفری‌اش را از آیزنگارد خارج کرد، ارتشی که از هر دو طرف رودخانه به روهیریم هجوم آورد. در تاریکی نیمه‌شب گروهی از گرگ سواران آیزنگارد الف‌هلم را قافلگیر کردند. او و نیروهایش از گروه گریم‌بولد جدا افتادند و مجبور به عقب‌نشینی به شرق شدند. بدین‌شکل ارتشیان سارومان فولد غربی را تصرف کردند و به گودی‌هلم رسیدند.

گندالف در ۳ مارس رسید و نیروهای پراکنده شدهٔ روهیریم را بسیج کرد. الف‌هلم همراه بسیاری از سوارانش به ادوراس بازگشت تا از آنجا در مقابل حمله احتمالی غارتگران و گرگ سوارها محافظت کند. باقیماندهٔ نیروهای او به گندالف و ارکن‌برند پیوستند و برای کمک به مدافعان، به گودی‌هلم رفتند. در سپیده‌دم روز بعد ارتشیان سارومان شکست خوردند.

هنگامی که روهیریم در ۱۰ مارس برای کمک به گاندور تاختند، الف‌هلم یکی از ارتشبدهای مارک شد و رهبری اولین ائورد بسیج مارک شرقی را بر عهده گرفت. او اجازه داد یک سوار بنام درن‌هلم به ائورد او ملحق شود. درن‌هلم در واقع ائووین، خواهرزادهٔ تئودن بود، که هویتش را پنهان می‌کرد، اما اگر هم درن‌هلم او را شناخته بود، در این مورد به شاه چیزی نگفت. او وجود یک هابیت بنام مریادوک برندی‌باک را هم در ائوردش نادیده گرفت.

در سپیده‌دم ۱۵ مارس، روهیریم به دشت پله‌نور رسیدند، و میناس تیریت را تحت هجوم دشمن یافتند. هنگامی که روهیریم به میدان نبرد می تاختند، الف‌هلم گروهش را در سمت راست سپاه رهبری می کرد. آن‌ها به نیروهای دشمن حمله‌ور شدند و عده‌ای را به درون گودال‌های آتش راندند. شاه تئودن در نبرد دشت پله‌نور کشته شد، اما با رسیدن آراگورن همراه نیروهای کمکی، آن‌ها به پیروزی رسیدند.

زمانی که ائومر همراه ارتش غرب به دروازه‌های سیاه تاخت، الف‌هلم فرماندهی عده‌ای از روهیریم که در گاندور باقی مانده بودند را برعهده گرفت. در ۱۷ مارس، سه هزار سوار به رهبری الف‌هلم، به نیروهای دشمن که جادهٔ بزرگ غرب را در آنورین تصرف کرده بودند، هجوم بردند.

بعد از پایان جنگ حلقه، الف‌هلم در تاج‌گذاری شاه اله‌سار شرکت کرد. ائومر پادشاه روهان شد، و الف‌هلم را بعنوان ارتشبد مارک شرقی انتخاب نمود.

منابع