الف‌های سبز

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
الف‌های سبز
قلمروهااوسیریاند، لیندون
قد متوسطبلندقامت
رنگ پوستسفید
رنگ مومشکی و قهوه‌ای
طول عمرنامیرا

الف‌های سبز (ک. لای‌کوئندی، س. لائگریم) خاندانی از الف‌های ناندور بودند.

لنوه الفی از تبار تله‌ری‌ها بود که در سفر بزرگ قصد عزیمت به غرب را نمود. زمانیکه وی و مردمانش کوهستان مه را سدی عظیم در برابر خود دیدند، تصمیم به ترک سفر کرده و به جای آن به سمت جنوب و دره‌های آندوین حرکت نمودند و از آن پس به ناندور معروف گشتند. پس از سالیان متمادی، دنه‌تور پسر لنوه بار دیگر به سمت غرب سفر کرد، و رهبری بخشی از ناندور را برای گذر از کوهستان مه و کوهستان آبی بر عهده گرفت تا در سرزمین هفت رودخانه و در کنار ارد لویین، جاییکه بعدها اوسیریاند نامیده شد، زندگی کنند.

دنه‌تور و پیروانش مدت کوتاهی را در صلح و آرامش زندگی کردند. پس از بازگشت مورگوت به سرزمین میانه و پیش از آنکه نولدور او را تعقیب کنند، مورگوت ارتش اهرمنی اش را به سوی پادشاه تینگول و متحدانش، کیردان در غرب و دنه‌تور در شرق، گسیل داشت. ناندورهای دنه‌تور از ساز و برگ نظامی اندکی برخوردار بودند و در این منازعه آسیب بسیار زیادی دیدند. خود دنه‌تور در آمون ارب به قتل رسید، اگرچه الف‌ها در نهایت ضرب شصت محکمی به اورک‌ها وارد کردند. پس از آن فاجعه و محصور شدن بیشه‌های دوریات، بسیاری از مردمان دنه‌تور اوسیریاند را ترک کردند. آن دسته از افرادی هم که باقی مانده بودند، زندگی اسرارآمیز و گوشه گیری را شروع کرده و خود را در قالب لباس‌های سبز رنگ استتار کردند. از آن پس بود که آنان را الف‌های سبز نامیدند.

مردمان پنهان الف‌های سبز نقش کوچکی را در تاریخچه پس از نبرد اول بلریاند بازی کردند. مهمترین کار آنها، کمک آنان به برن ارخامیون و دیور الوخیل (که در تول گالن در جنوب قلمرو آنان زندگی می‌کردند) بود. پس از آنکه قدیمیترین متحد آنان یعنی الوه به دست دورف‌ها کشته شد، برای انتقام همراه با برن لباس رزم پوشیدند. سال‌ها بعد، پس از آنکه برن و لوتین از دنیا رفتند، یکی از اربابان آنها، گوهر سیلماریلی را که در اختیار لوتین بود با خود برداشت و نزد دیور در منه‌گروت برد.

بعد از پایان دوران اول، سرنوشت آنان به طور کامل مشخص نیست. بخش اعظمی از سرزمین آنها پس از نابودی بلریاند سالم ماند و تحت عنوان لیندون تحت کنترل گیل-گالاد در آمد. همانطور که در کتاب داستان‌های ناتمام ذکر شده‌است، برخی از الف‌های سبز به اریادور نقل مکان کرده و در کنار دریاچه نه‌نویال سکنی گزیدند. به جز این مورد، هیچ اطلاعات دیگری از آنان در دست نیست.

ریشه یابی نام

واژه سینداری لائگریم یا لائه‌گیل، به معنای "الف‌های سبز" است. این نامی بود که توسط الف‌های سیندار بلریاند برای ساکنان اوسیریاند و لیندون مورد استفاده قرار می‌گرفت. این نام توسط نولدور در زبان کوئنیایی با عنوان لای‌کوئندی استفاده می‌شد.

منابع

«Green-elves». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۰.