اسب‌ها

از دانشنامه والیمار

اسب‌ها موجوداتی بودند که توسط الف‌ها و انسان‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در میان آنها می‌توان به ناحار، اسب اورومه، روخالور، اسب جنگی فین‌گولفین، و فلاروف اسب ائورل جوان اشاره کرد. پرورش و اسب سواری یکی از هنرهایی بود که توسط روهیریم در دوران سوم به اوج خود رسید.

تاریخچه

اسب‌های مشهور