کوهستان آبی

(تغییرمسیر از ارد لویین)
از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
کوهستان آبی
مشخصات ظاهری
نوعرشته کوه
مکانبین بلریاند و اریادور
ساکنیندورف‌ها (برودبیم‌ها، فایربردها و لانگبردها)
قلمرو (ها)بله‌گوست، نوگرود و بعدها قلمروهایی نظیر تالارهای تورین
شرحرشته کوه بزرگ غرب
مشخصات کلی
دیگر نام‌هاارد لویین، ارد لیندون
اتفاقاتنبرد خشم

کوهستان آبی (به زبان سینداری ارد لویین) که به نام ارد لیندون نیز شناخته می‌شود، رشته کوهی بزرگ در غرب اریادور بود.

سرآغاز

در آغاز خلقت آردا، کوهستان آبی در کنار کوهستان خاکستری رشته کوه‌هایی رو به جنوب بوده و دیواره غربی آردا را شکل می‌دادند. این دو رشته کوه به موازات کوهستان سرخ و کوهستان زرد که دیواره شرقی آردا را ایجاد کرده بودند قرار داشتند. در ابتدا کوهستان آبی از طریق کوهستان آهن که سرتاسر شمال آردا را فرا گرفته بود به کوهستان سرخ متصل می‌شد. تقارن آردا پس از نبردهای متعددی که بین والار و ملکور در سال‌های پیش از سال‌های فانوس‌ها رخ داده بود از بین رفت.

پیش از دوران اول و در خلال آن

در دوران اول، کوهستان آبی رشته ای پیوسته و غیر قابل نفوذ بود که اریادور را از بلریاند جدا می ساخت. هفت رودخانه از جانب غربی آن سرازیر می شد و سرزمینی را که اوسیریاند نامیده می شد سیراب می ساخت. بعدها، زمانیکه الف‌های سبز در آنجا سکنی گزیدند، آن سرزمین به لیندون تغییرنام داد و این رشته کوه نیز گاهی اوقات ارد لیندون نامیده می شد.

دو خاندان دورف یعنی فایربردها و برودبیم‌ها در کنار کوه دولمد از خواب برخواستند و بله‌گوست و نوگرود قلمروهای عظیمشان را بنا نهادند.

دوران دوم

کوهستان آبی در خلال نبرد خشم نابود گشت و از بخش جنوبی رشته کوه دریا آن را شکافته و وارد خشکی شد. پس از آن اتفاق رودخانه لون از طریق کوهستان وارد خلیج لون شد. در جانب غربی کوهستان تنها بخش کوچکی از لیندون باقی ماند و الف‌هایی که در این منطقه باقی مانده بودند تحت رهبری گیل-گالاد، پادشاه برین نولدور، فرمانروایی لیندون را بنا نهادند. مهمترین شهر این سرزمین بندرگاه‌های خاکستری بود که الف‌های باقیمانده در سرزمین میانه از طریق آن عازم والینور می شدند. در این فرمانروایی دو منطقه دیگر نیز وجود داشتند: یکی فورلیندون در شمال که بندر مهم آن فورلوند بود و دیگری هارلیندون که در جنوب قرار داشت و بندر اصلی آن نیز هارلوند نام داشت.

دو شهر دورف‌ها یعنی نوگرود و بله‌گوست نیز پس از نبرد خشم و ویران شدن کوهستان از بین رفتند. بخش اعظمی از دورف‌ها به خازاد-دوم در شرق مهاجرت کردند. با این وجود، برخی باقی ماندند و فرمانروایی خود را از نو ساختند. اما به نظر می رسد در طی زمان دورف‌ها عمدتاً به بخش های جنوبی تر نقل مکان نمودند.

دوران سوم

در دوران سوم، کوهستان آبی شاهد بازگشت بخش اعظمی از دورف‌های فایربرد و برودبیم پس از محاصره و تجزیه خازاد-دوم بود که به دلیل بیدارشدن بلای جان دورین همگی مجبور به ترک آنجا شده بودند. همچنین این رشته کوه منزلگاه جدیدی برای بسیاری از دورف‌های خاندان دورین بود که توسط اسماگ اژدها از تالارهایشان در اره‌بور مهاجرت کرده بودند. پس از نبرد دورف‌ها و اورک‌ها، پادشاه تراین دوم فرمانروایی اش را در زنجیره شمالی آنسوی رودخانه لون کوچک بنا نهاد و بعدها نیز فرزندش تورین سپربلوط این منصب را عهده دار شد. در دوران حکمرانی تورین بسیاری از لانگبردهای سرگردان به او پیوستند و جمعیت و ثروتشان رو به فزونی گذاشت. با این وجود اره‌بور در سال ۲۹۴۱ توسط تورین و شرکائش از اسماگ باز پس گرفته شد و بسیاری از دورف‌ها که حتی از خاندان دورین هم نبودند به آنجا نقل مکان نمودند.منابع

«Blue Mountains». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۰.