ادوراس

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
ادوراس
مشخصات ظاهری
نوعشهر
مکاندره هارو
ساکنینروهیریم
قلمرو (ها)روهان
شرحشهری بنا شده روی یک تپه، تالار طلایی در بالاترین قسمت آن
مشخصات کلی

ادوراس پایتخت روهان و محل زندگی دربار سرزمین سواران بود.

تاریخچه

اولین پایتخت روهان آلدبورگ در فولد بود، تا اینکه شاه ائورل جوان و پسرش برگو ادوراس را ساختند و آن را پایتخت خود قرار دادند. ادوراس تنها شهر واقعی روهان بود و تالار طلایی مدوسلد در آن جای داشت.

وولف پسر فرکا از دونلند، در ۲۷۵۸ دوران سوم به روهان هجوم آورد و ادوراس را گرفت و تاج و تخت شاه را غصب کرد. اما زمستان طولانی که ۵ ماه به درازا کشیده بود، تمام شد و فری‌لاو پسر هایلد از دون‌هارو بیرون آمد و با تعداد کمی از مردانش وولف را قافلگیر کرد و ادوراس را پس گرفت.

در همین شهر بود که گندالف سفید، آراگورن، گیملی و لگولاس، شاه تئودن را ملاقات کردند.

شرح

شهر در روی تپه‌ای در دره هارو، در دره کوهستان سفید بنا شده بود.

شهر ادوراس با دیواری عظیم و حصار و خندق محاصره شده بود. پیش روی دروازه شمالی میدان پشته‌ها قرار داشت، جایی که شاهان روهان در دو ردیف در پشته هایی که روی‌شان سبزه و گلی سفید بنام سیمبل‌مین می رویید، دفن شده بودند. در طرف غربی شاهان نسل اول روهان دفن شده بودند و در شرق شاهان نسل دوم.

راهی از میان پشته‌ها از دروازه‌های شهر به گداری در رودخانه اسنوبورن می‌رفت. اسنوبورن از دره‌ هارو سرچشمه می گرفت و در نزدیکی ادوراس با یک خمیدگی از کنار قسمت شمالی شهر می گذشت. جاده بزرگ غرب از میناس تیریت به ادوراس می آمد. این جاده نهایتا به جاده شمال-جنوب، که از شکاف روهان می گذشت و به شمال میرفت، نیز متصل می شد.

منابع

این مقاله ترجمهٔ مقاله مربوطه در یکی از وب‌گاه‌های‌ زیر است.