ائارندیل (نیم‌الف)

از دانشنامه والیمار
Earendil1.jpg
ائارندیل
نیم-الف
زندگی‌نامه
نام کوئنیاییآزروبیل، آردامیریه
القابدریانورد، ستاره امید بالا، خجسته، ارباب آرورنین
تاریخ و محل تولدسال ۵۰۳ د.ا
قلمروگاندولین ، بندرگاه سیریون
مرگهنوز زنده‌است
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینتور و ایدریل
حق ارثپدر انسان ، مادر الف
همسرالوینگ
فرزندانالروس و الروند
رنگ موطلایی یا تیره

ائارندیل دریانورد (به زبان انگلیسی: Eärendil the Marinerنیم-الفی از سرزمین میانه بود که تبدیل به یکی از معروفترین شخصیت‌های دوران کهن شد. او از نوادگان سه خاندان اداین بود و اولین شخصی است که در دوران اول قدم به آمان گذاشت. او یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در نبرد خشم بود و رئیس خاندان پادشاهان نومه‌نور نیز می‌باشد. در میان تمام نیم-الف‌هایی که دودمانشان ثبت شده‌است، او بیشترین نزدیکی را به وانیاها دارد. زیرا از طریق مادرش ایدریل پنج شانزدهم دودمانش به وانیاها تعلق دارد. رنگ موهای او جایی ثبت نشده‌است، بنابراین هنرمندان تنها حدس‌هایی زده‌اند که موهایش یا طلایی بوده یا تیره. از پسران او، رنگ موی الروس هم ثبت نشده‌است، اما موی الروند تیره بوده‌است. مادر آنها الوینگ مویی تیره داشته‌است. از آنجاییکه الروس و الروند دوقلو بودند، ولی جایی ثبت نشده‌است که آیا آنها دوقلوهای یکسان بوده‌اند یا خیر. با این وجود رنگ موی الروس و پدرش هنوز مشخص نیست.


تاریخچه

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

او پسر تور و ایدریل، دختر تورگون پادشاه گوندولین است که دوران کودکی خود را در گاندولین سپری کرد. زمانی که هفت سالش بود درحالیکه بر دوش‌های هندور خدمتکار ایدریل بود، از سقوط گاندولین فرار کرد و پس از آن در آرورنین در بندرگاه‌های سیریون زندگی کرد. ائارندیل پس از آن رهبر مردمی شد که در آنجا زندگی می‌کردند و با الوینگ دختر دیور پسر برن و لوتین ازدواج کرد. حاصل ازدواج آنها دو پسر به نام‌های الروس و الروند بود.

با کمک کردان کشتی ساز، ائارندیل کشتی وینگیلوت را ساخت و بوسیله آن در دریاهای غرب سرزمین میانه سفر می‌کرد در حالیکه همسرش را در آرورنین تنها می‌گذاشت. در آن زمان الوینگ سیلماریل‌ها را در اختیار داشت، همان جواهری که پدر بزرگش برن از تاج مورگوت جدا کرده بود. این خبر به گوش پسران فئانور که هنوز زنده بودند رسید و آنها نیز برای تصاحب سیلماریل به مردم آرورنین حمله بردند و بسیاری از آنها را کشتند. اما الوینگ به جای اینکه دستگیر شود خود را با سیلماریل به درون دریا پرتاب کرد . سیلماریل گم نشده بود، با این وجود :

«»

با شنیدن این خبر که چه اتفاقاتی برای آرورنین افتاده‌است، ائارندیل به جستجوی والینور پرداخت، و همراه با الوینگ در نهایت راهشان به آنجا را پیدا کردند. بنابراین ائارندیل اولین موجود فانی بود که قدم به خاک والینور می‌گذاشت. در آنجا او به دنبال والاها گشت و از آنها درخواست کمک برای الف‌ها و انسانهای سرزمین میانه را کرد تا در مقابل مورگوت لشکرکشی کنند؛ والاها نیز درخواست او را پذیرفتند.

«»

والاها پس از اینکه درخواست ائارندیل را شنیدند، با نیروی عظیمی به سمت سرزمین میانه عازم شدند، مورگوت را شکست داده و او را به بند کشیدند. ائارندیل نقش مهمی را در جنگ ایفا می‌کرد، او وینگیلوت را در کنار توروندور و دیگر عقاب‌ها هدایت می‌کرد. این ضربه او بود که آنکالاگون اژدهای بزرگ را از بین برد و او را از برج‌های سر به فلک کشیده تانگورودریم به زمین افکند. با این اتفاق بزرگ که با نابودی محض بوجود آمده بوسیله نبرد خشم همراه بود، سرزمین بلریاند نیز رو به نابودی گذاشت.

شجره نامه

 
 
 
 
 
فینوه
 
 
 
 
 
ایندیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فین‌گولفین
 
 
 
آنِ آیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فینگون
 
النوه
 
تورگون
 
آره‌دل
 
ائول
 
آرگون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خاندان بئور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مایگلین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توئور
 
ایدریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ائارندیل
 
الوینگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الروند
 
الروس

منابع