آگاتور

از دانشنامه والیمار

آگاتور (به زبان انگلیسی: Agathor) همسر مه‌لت و پدر مانتور و هونتور بود.