آنگویرل

از دانشنامه والیمار

جفت شمشیر سیاه، آنگلاخل که در دوریات در گنجینه های تینگول قرار داشت. این شمشیر، ساخته ی دست ائول، پدر مایگلین بود که باعث نابودی گوندولین شد. گفته اند همچون آنگلاخل، این شمشیر هم از فلز شهاب سنگ ساخته شده و بسیار محکم است.


در نابودی گوندولین

بعدها، این شمشیر در نابودی گوندولین به کار برده شد، گرچه تور با وجود آن باز هم توانست الف خائن را به قتل برساند و او را از بالای پرتگاه به پایین پرتاب کند.


منابع

  • سیلماریلیون


جستارهای وابسته