آنگرن

از دانشنامه والیمار
این مقاله در مورد واژه سینداری آنگرن می باشد. برای دیدن رودخانه آنگرن ، آیزن را نگاه کنید.


آنگرن (ج. انگرین) واژه ای سینداری است به معنای "از آهن، ساخته شده از آهن". هم ریشه این کلمه در زبان کوئنیایی واژه آنگاینا می باشد. این کلمه از واژه سینداری آنگ به معنای "آهن" گرفته شده است.

مثال