آندرت

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
آندرت
زندگی‌نامه
خانداناداین ، خاندان بئور
دیگر نام‌هاسائه‌لیند "آگاه‌دل" به سینداری
القابزن فرزانه بئوریان
تاریخ و محل تولد۳۶۱ د.ا در استولاد یا لادروس
قلمرولادروس
مرگ۴۵۵ د.ا
سن در هنگام مرگ۹۴ سال
والدینبورومیر
همسرمعشوقه آئگنور اما هیچگاه ازدواج نکرد
مشخصات ظاهری
جنسیتزن
رنگ موتیره

آندرت (به زبان انگلیسی: Andreth) دختر بورومیر از خاندان بئور و خواهر بره‌گور بود. الف‌ها او را "سائه‌لیند" (Saelind) می نامیدند زیرا او در میان انسان‌ها به اندازه کافی عاقل و فهیمده بود.

تاریخچه

در دوران جوانی در خانه بلمیر زندگی می کرد و در آنجا دانش خاندان ماراچ را از آدانل آموخت. آندرت به طور عمیقی عاشق ارباب الف‌ها ، آئگنور شده بود. این عشق بازگشت اما هیچگاه به سرانجام نرسید تا آنجاییکه آئگنور از عشق رو به مرگ گذاشت، بنابراین هیچ یک از آن دو ازدواج نکردند و بدون فرزند باقی مانند. او دوستی نزدیکی با برادر آئگنور یعنی پادشاه فینرود فلاگوند داشت. او کسی بود که فینرود در محاصره آنگباند پی در پی با او ملاقات می کرد و در مورد مسائل مربوط به الف‌ها و انسان‌ها با یکدیگر به گفتگو می پرداختند. یکی از این گفتگوها مکتوب شد و بعدها به آترابت فینرود آه آندرت مشهور گشت.

به احتمال زیاد او زمانیکه مورگوت محاصره آنگباند را در نبرد داگور براگولاک شکست، کشته شد.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بئور پیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
باران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بلن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بورون
 
 
 
 
 
بارانور
 
 
 
 
 
 
 
بلدیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بورومیر
 
بله‌گور
 
برگ
 
 
 
 
 
 
 
بلمیر
 
آدانل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بره‌گور
 
آندرت
 
بریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگیل
 
هیرون
 
بره‌گولاس
 
گیلون
 
باراهیر
 
املدیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برن
ارخامیون
 
لوتین
 منابع

«Andreth». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ 27 اوت 2010.