آملاخ

از دانشنامه والیمار
آملاخ
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هادور
دیگر نام‌هاآملاها "شعله فروزنده"
قلمرواستولاد
والدینایملاخ
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد
رنگ موبلوند

آملاخ (به زبان انگلیسی: Amlach) پسر ایملاخ و یکی از اعضای خاندان ماراخ بود.

تاریخچه

سالها بعد از گذر انسان‌ها از کوهستان آبی و واردشدنشان به بلریاند، آنان به اداین مشهور گشتند و عمدتاً در منطقه استولاد در جنوب نان الموت سکنی گزیدند. در آنجا به دو دسته تقسیم شدند: دوستان الف‌ها که معتقد بودند انسان‌ها برای مقابله با مورگوت می‌بایست با الدار متحد شود و مخالفان که معتقد بودند باید الف‌ها را در این نبرد رها کرد.

حدود سال ۴۷۰ د.ا شورایی تشکیل شد تا این موضوع را بررسی کند و "آملاخ" به عنوان سخنگو به شدت مخالف پیوستن انسان‌ها به الدار بود. بعد از شورا که البته آملاخ در آن حضور نداشت مشخص شد که جاسوسی از سمت مورگوت از طرف آملاخ صحبت کرده‌است. خشم آملاخ از این فریبکاری باعث شد که او به جناح طرفداران اتحاد با الف‌ها بپیوندد. اینگونه بود که او به سمت هیمرینگ در شمال روانه شد تا به خدمت ارباب الف‌ها مادروس در بیاید.

ریشه یابی نام

آملاخ به وضوح کلمه‌ای سینداری است و معنای آن مشخص نیست. به احتمال زیاد می‌توان آنرا "شعله فروزنده" معنا کرد (از "آم" به معنای "رو به بالا"، و "لاخ" به معنای "آتش، شعله"). معادل کوئنیایی این کلمه آملاها است.


شجره‌نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماراخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زیمراهین
 
مالاخ
 
ایملاخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بلمیر
 
آدانل
 
ماگور
 
آملاخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاتول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هادور
 
گیلدیس