آرگون

از دانشنامه والیمار
آرگون
نولدو
زندگی‌نامه
نام کوئنیاییآراکانو
تاریخ و محل تولدسال‌های درختان، تیریون
مرگنبرد لاموت
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینفین‌گولفین + آنایره
رنگ موتیره

آرگون فرزند چهارم فین‌گولفین، پادشاه بلندمرتبه نولدور در بلریاند می باشد.

تاریخچه

مادر او آنایره و برادرانش فینگون و تورگون و خواهرش نیز آره‌دل می باشد.

نام کوئنیایی او آراکانو می باشد، به معنای "فرمانده ارشد"، که اشاره به شخصیت او دارد. آرگون همراه با پدر و برادرانش به سرزمین میانه قدم گذاشت اما در نبرد لاموت در خلال نبرد داگور-نویین-گیلیات کشته شد.

آرگون در نسخه چاپی سیلماریلیون هیچگاه ظاهر نشد و از او در نوشته تالکین بسیار کم سخن به میان آمده است.


شجره نامه

 
 
 
 
 
فینوه
 
 
 
 
 
ایندیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فین‌گولفین
 
 
 
آنایره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فینگون
 
النوه
 
تورگون
 
آره‌دل
 
ائول
 
آرگون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خاندان بئور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مائگلین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تور
 
ایدریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ائارندیل