آرکنستون

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
گوهر ارکن
دیگر نام‌ها"آرکنستون"
مکاناره‌بور، تنهاکوه
صاحبخاندان دورین
ظاهرسنگی زیبا و بزرگ ، بی رنگ
"این گوهر را از تمام این گنج به نام خودم می‌کنم و هر کس که آن را پیدا کند و پیش خودش نگه دارد از او انتقام می‌گیرم."
تورین سپربلوط ، دزد شب‌رو

آرکنستون (به زبان انگلیسی: Arkenstone) جواهر بزرگی بود که در اعماق تنهاکوه توسط تراین دوم و مدت کوتاهی پس از تأسیس فرمانروایی دورف‌ها در آنجا پیدا شد. این جواهر نسل اندر نسل به نوادگان وی رسید و به "قلب کوهستان" مشهور گشت.

تاریخچه

دورف‌ها از تمام مهارت خود برای کار بر روی این سنگ زینتی استفاده می‌کردند. آنان این سنگ را به صورتی صیغل دادند که دارای چندین وجه باشد تا نه تنها به واسطه نور سفیدش بدرخشد، بلکه زمانیکه نور بر آن بتابد، هزاران پرتو نوری از آن متصاعد شده و تلألوئی از رنگین کمان را در آن بتوان مشاهده کرد. این گوهر سنگینی بود، اما آنقدر کوچک بود که بیلبو بگینز بتواند آنرا یک دستی نگه دارد، اما آنقدر هم کوچک نبود که بتواند در دستانش پنهان کند.

صدها سال پس از کشف این گوهر، گوهر آرکن تبدیل به ارثیه خاندان دورین شد. پس تراین هنگام عظیمت به کوهستان خاکستری آنرا با خود همراه کرد و سپس توسط نوه اش ترور به تالار بزرگ تراین در زیرکوه برگردانده شد. زمانیکه اسماگ اژدها به تنهاکوه حمله کرد، گوهر آرکن مفقود گشت، زیرا درست در زیر پای اسماگ در تالارهای اره‌بور قرار داشت.

سالها بعد، زمانیکه تورین سپربلوط رهبری گروهی از دورف‌ها را برای بازستانی شهر باستانی شان بر عهده داشت، همراه آنها بیلبو بگینز گوهر آرکن را پیدا کرد و آنرا برای خودش نگه داشت. بعدها، زمانیکه مردمان دریاچه و الف‌های جنگلی برای ستاندن حق خود از گنجینه اسماگ نزد تورین آمدند، بیلبو طی معامله‌ای آنرا تحویل انسان‌ها و الف‌ها داد. هنگام درگرفتن نبرد پنج ارتش، دشمنی بین دورف‌ها و دیگران خاتمه یافت و بارد اهل دیل قلب کوهستان را بر روی سینه تورین در قبرش قرار داد. بنابراین نزدیک هزار سال پس از کشف گوهر آرکن توسط تراین اول، این جواهر بار دیگر در اعماق تنهاکوه دفن شد.

ریشه یابی نام

آرکنستون را می‌توان "سنگ ارزشمند" معنا کرد، با این وجود واژه "آرکن" در زبان انگلیسی مدرن وجود ندارد.