آره‌دل

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
آره‌دل
نولدو
زندگی‌نامه
نام کوئنیاییایریسه
عناوینشاهزاده گوندولین
تاریخ و محل تولد۱۳۶۲ سال‌های درختان، تیریون
قلمروگوندولین
مرگ۴۰۰ دوران اول
سن در هنگام مرگ۱۷۲۰ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتزن
والدینفین‌گولفین، آنایره
همسرائول
فرزندانمائگلین
رنگ موتیره

آره‌دل، معروف به آر-فینیل، بانوی سپید نولدور، دختر پادشاه بلندمرتبه نولدور فین‌گولفین و آنایره، خواهر فینگون، تورگون و آرگون و نیز مادر مائگلین می‌باشد.

وی بلندقامت، قدرتمند و مشتاق شکار و سوارکاری در جنگل‌ها بود. پوستش سفید و موهایش تیره بود و همیشه ردایی به رنگ نقره‌ای و سفید به تن داشت. هر چند علاقه فراوانی به پسران فئانور داشت، اما هیچگاه عاشق آنها نشد.


تاریخچه

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

پس از عزیمت به سرزمین میانه او همراه با تورگون به نوراست و رفت و سپس با او به گوندولین تغییر مکان داد. اما پس از دویست سال آرزوی جنگل‌ها و دشت‌های پهناور به او غلبه کرد و از برادرش درخواست کرد تا به او اجازه رفتن بدهد. تورگوت اظهار بی‌تمایلی کرد زیرا از این می‌ترسید که او محل پادشاهی مخفی را فاش سارد، اما سرانجام تسلیم خواسته آره‌دل شد.

آردهل و همراهانش به دروازه‌های دوریات رسیدند، اما از ورود آنها جلوگیری به عمل آمد، زیرا آنان از نزدیکان نولدور بودند، به ناچار راه خود را به سمت شمال تغییر دادند جاییکه او از محافظانش در سرزمینی خطرناک به نام نان دانگورتب جدا گشت و خبر گم شدن او به تورگون رسید. اما وی به سلامتی به هیم‌لاد رسید و در آنجا برای دیدن کله‌گورم که در سفر بود به انتظار نشست، اما در نهایت از فرط خستگی سرگردان شد و در جنگل نان الموت گم شد.

ائول الف تاریک به جنگل‌های آن منطقه حکم می‌راند؛ آنها یکدیگر را ملاقات نمودند و ائول او را به خانه اش هدایت کرد، جاییکه برای چندین سال در آنجا ماند و سرانجام با وی ازدواج نمود. آنها صاحب پسری شدند به نام مائگلین. آره‌دل در مورد زندگی و محل زندگی پیشینش به پسرش داستانها می‌گفت، و اینکه دوست داشت دوباره آنجا را ببیند. او تصمیم داشت زمانیکه ائول بیرون از خانه‌است همراه با مائگلین نان الموت را ترک کنند. آنها به گوندولین رسیدند (درحالیکه خبر نداشتند که ائول در تمام مسیر آنها را دنبال می‌کند). در این میان سربازاان گوندولین، ائول را پیدا کردند و او را نزد تورگون آوردند، اما پیش از آنکه قضاوت تورگون را بپذیرد سعی کرد پسرش را بکشد. آره‌دل خود را جلو انداخت و چاقوی زهرآلود ائول به بدن همسرش فرو رفت و آره‌دل در نیمه‌های شب جان داد.

تورگون دستور داد تا این الف تاریک را از دیوارهای گوندولین به پایین پرتاب کنند و اینچنین کردند در حالیکه مائگلین شاهد ماجرا بود و هیچ عکس العملی نشان نداد. بعدها مائگلین در گوندولین صاحب قدرت شد و بعدها به خاطر مورگوت به گوندولین خیانت کرد.


وجه تسمیه

نام وی در زبان کوئنیایی ایریسه می‌باشد.

نام آره‌دل به معنای "الف نجیب" و آر-فینیل به معنای "بانوی سپید نجیب" هر دو در اصل به یک معنی هستند و به جای نام اصلی ایریسه استفاده می‌شوند.


شجره نامه

 
 
 
 
 
فینوه
 
 
 
 
 
ایندیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فین‌گولفین
 
 
 
آنِ آیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فینگون
 
النوه
 
تورگون
 
آره‌دل
 
ائول
 
آرگون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خاندان بئور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماگلین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توئور
 
ایدریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ائارندیل


منابع