آراگورن (ابهام‌زدایی)

از دانشنامه والیمار

آراگورن نام دو تن از شخصیت‌های دنیای تالکین است.