آدانه‌دل

از دانشنامه والیمار

آدانه‌دل (به زبان انگلیسی: Adanedhel)، یکی از نام‌های تورین فرزند هورین بود، او از کودکی در تالارهای شاه تین‌گول در دوریات رشد یافت. هنگامی که بعدها برای اقامت در میان الف‌های ناگوتروند رفت، ایشان او را با نجابتی که از قلمرو تین‌گول به یاد داشت یافتند، و به او نام آدانه‌دل را دادند، به معنای «الف-آدمی».